Fabra i Coats. Plà d’usos.

IMPLICA’T EN LES NOSTRES REIVINDICACIONS

L’Associació veïnal Sant Andreu Sud no està d’acord amb la proposta d’usos que el Districte vol donar al recinte de l’antiga Fabra i Coats, i així ho em fet constar a l’Ajuntament.
Considerem que Sant Andreu té una gran oportunitat i un gran espai on ubicar els equipaments que han de servir per pal·liar la mancança de política social, tant en habitatge com educació i sanitat. Ens sembla una vergonya que s’hi vulgui ubicar una Conselleria o un Museu Del Transport quan hi ha necessitats primàries de les persones per cobrir, com són el dret a l’ensenyament públic, a la sanitat pública i a una vivenda Digna.
Donat que els equipaments previstos a les Casernes són del tot insuficients a causa de la situació desastrosa que pateix el nostre barri. És per això que DEMANEM:

  • Un C.A.P (Centre d’Atenció Primària), ja que disposem només d’un, se’n vol fer un altre a les Casernes que englobi unes 25.000 persones i la població actual de Sant Andreu és ja de 55.000 persones i en creixement constantment.
    Pot ser que una Conselleria quedi molt “XIC”, però és vergonyós que una persona s’hagi d’esperar dues setmanes per poder ser atès per un metge de família i quatre mesos per un especialista.
  • Una escola bressol. A la zona només en tenim dues escoles bressol públiques, El Mar i el Palomar. Les famílies amb rendes mitjanes de Sant Andreu tenen una gran dificultat d’accés a una plaça pública i per tant han d’emprar entre 400 i 500 euros dels seus ingressos mensuals per una plaça en una guarderia privada amb l’esforç econòmic que això comporta.
  • Un Centre d’educació infantil i primària. En el Districte un 56% de les places estan en mans de centres privats, o centres privats/concertats. L’escola privada/concertada és un negoci d’uns quants, l’ESCOLA PÚBLICA és un DRET DE LES PERSONES, al Districte de Sant Andreu per tant es dedueix segons l’estadística que un 56% de la població no pot accedir als seus DRETS.
  • Un Institut d’educació secundària, de 5 línies per motius obvis: només hi ha un IES en el barri. En aquest punt estem d’acord amb la proposta del Districte. -Un Centre d’Educació Especial. El que hi ha a la zona es diu La Gavina al carrer Fraga i és privat concertat. No hi ha cap centre públic, com si no existissin necessitats al nostre barri.
  • Demanem la construcció de diversos pisos de lloguer, el cost dels quals no superi un 30% dels ingressos familiars, així com vivendes assistides per a la gent gran. Proposem que aquestes vivendes es construeixin a la zona del carrer Segre entre el carrer Parellada i el carrer de Sant Adrià.

 

NO A LA CONSELLERIA
NO AL MUSEU DEL TRANSPORT
PEL DRET A LA SANITAT PÚBLICA
PEL DRET A L’ESCOLA PÚBLICA
PEL DRET A UNA VIVENDA DIGNA

Aquesta notícia pertany a les següents categories:
Aquesta notícia té les següents etiquetes:

Altres notícies relacionades