COMISSIÓ PEL DRET A L’ESCOLA PÚBLICA DE SANT ANDREU

MANIFEST EN PRO D’UN SISTEMA EDUCATIU PÚBLIC DE QUALITAT I PROXIMITAT PER AL BARRI DE SANT ANDREU

A banda d’un increment de la natalitat, el barri de Sant Andreu ha crescut molt els darrers anys amb l’arribada de nous habitants amb ganes d’arrelar fortament al barri. Els seus fills ja han nascut aquí, però l’Administració fa curt i tard a l’hora de planificar els nous equipaments educatius que els han d’acollir.
Hi ha una manca més que evident d’escoles bressol, promeses en el Pla d’Actuació de l’Ajuntament però que no semblen arribar mai. Les llars d’infants privades són l’única alternativa per molts pares, i tampoc és fàcil trobar plaça.
Malgrat la creació de nous centres com els CEIP Eulàlia Bota, la Maquinista i Can Fabra, la demanda de places escolars a P-3 l’any passat va ser un 10% superior a l’oferta prevista per l’Administració pel barri de Sant Andreu, conseqüentment més de 60 famílies estaven sense plaça al barri inicialment. Aquesta situació es va repetint els darrers anys i, un cop més, s’ha hagut de solucionar amb augment de línies i de nens per classe. Aquestes han de ser solucions puntuals i excepcionals, però a Sant Andreu estem veient com l’Administració les utilitza de manera recurrent per solucionar la seva deficient planificació.
L’oferta de places als instituts públics (IES) no es correspon a la quantitat d’alumnes que acaben l’educació primària en centres públics. L’Administració s’excusa en què hi ha una menor demanda sense preguntar-se per què es dóna aquesta situació. L’educació secundària també és obligatòria i per tant, la lògica indica que qui aposta pel model d’escola pública vulgui completar tot l’itinerari en aquests centres.
Per tot plegat, demanem:

  • Una aposta clara per una escola pública de qualitat i de proximitat per al barri de Sant Andreu.
  • La correcta planificació dels equipaments escolars del barri, adequada a les seves necessitats reals, i garantint un itinerari complet en centres públics per a qui així ho desitgi.
  • Garantir el dret de tots els alumnes ha ser escolaritzats, si no en el seu centre de preferència, en un situat a la seva àrea de proximitat.
  • L’estandardització del conjunt d’equipaments escolars (tant públics com concertats) del barri de Sant Andreu a uns nivells de qualitat adequats.
  • L’acceleració dels projectes de construcció de les noves escoles bressol i dels edificis definitius dels CEIP Can Fabra i Maquinista, aquest darrer en un emplaçament pròxim i adient per a les necessitats dels seus alumnes.
  • La materialització dels nous instituts (IES) promesos. En particular resulta urgent per l’any vinent 2010/2011 l’IES de Can Fabra i pel curs 2011/2012 el de la Maquinista.
  • Un nou CEIP per al barri.

Octubre 2009

Aquesta notícia pertany a les següents categories:
Aquesta notícia té les següents etiquetes:

Altres notícies relacionades