Convocatòria oferta laboral

CONVOCATÒRIA

L’Associació veïnal Sant Andreu Sud obre la següent convocatòria l’objecte de la qual és la selecció i
contractació d’una persona responsable de coordinació al Casal de Barri de Can Portabella.

FUNCIONS

Funcions específiques:
➢ Elaborar, revisar, fer el seguiment del programa d’activitats del Casal Barri d’acord amb el projecte
d’aquest.
➢ Treballar i enfortir les relacions amb entitats del territori.
➢ Detectar interessos, necessitats i les oportunitats socioculturals al territori.
➢ Donar suport logístic als actes que es realitzin al Casal de Barri.
➢ Dinamitzar i donar suport a les entitats i col·lectius allotjats.
➢ Coordinar la comunicació (elaboració de materials en paper i digitals, gestió de web, trameses
virtuals i xarxes socials).
➢ Atenció al públic i tasques d’administració.
➢ Dinamitzar els canals i mecanismes de participació del Casal de Barri.
➢ Donar suport a l’elaboració d’informes i les memòries del projecte i fer-ne les corresponents
valoracions.
➢ Treball en equip per cobrir actes que es realitzin al Casal o en què el Casal hi participi.
➢ Coordinar la comunicació..

Funcions transversals:
➢ Vetllar pel compliment dels objectius del projecte de gestió del Casal de Barri de Can Portabella.
➢ Implicació en la globalitat del projecte, participant de l’equip de treball i dels canals i mecanismes de
participació.
➢ Atenció al públic, suport logístic al taulell d’informació i en la preparació de sales.

REQUISITS

➢ Formació i experiència en l’àmbit de l’animació sociocultural, la gestió cultural, i la dinamització
comunitària.
➢ Experiència en disseny, gestió, programació i realització de programes d’activitats cultural o socials,
i cursos i tallers
➢ Català i castellà parlats i escrits.
➢ Domini d’eines ofimàtiques, internet i xarxes socials.
➢ Proactivitat, autonomia, capacitat organitzativa, de gestió, coordinació i de treball en equip.
➢ Actitud positiva, dinàmica, flexible i emprendedora.
➢ Caràcter afable i empàtic.
➢ Habilitats socials, relacionals i de mediació.

ES VALORARÀ

➢ Disponibilitat i flexibilitat horària, subjecta a activitats i/o necessitats del centre.
➢ Habilitats socials, relacionals i de mediació
➢ Coneixement i vinculació amb el territori, i el teixit associatiu de Sant Andreu.
➢ Coneixement de les bases de la gestió cívica, i dels recursos i xarxa d’equipaments del territori la
xarxa
➢ Coneixement del funcionament de l’administració pública (recursos i protocols d’actuació,
recorreguts administratius,…)
➢ Experiència en tasques d’atenció al públic .
➢ Tenir nocions tècniques en sonorització i material luminotècnic.
➢ Estar al dia de l’oferta sociocultural de la ciutat.
➢ Experiència de treball amb col·lectius diversos (gent gran, adults, adolescents, infants diversitat
funcional, salut mental…).

CONDICIONS

➢ Tipus de contracte: Substitució
➢ Horari: 37,5 hores setmanals, de dilluns a divendres dins l’horari d’obertura del centre Disponibilitat i
flexibilitat horària per atendre activitats i necessitats del projecte.
➢ Retribució: segons conveni col·lectiu distribuït en 14 pagues.
➢ Data d’incorporació: immediata
➢ Lloc de treball: Casal de Barri de Can Portabella

TERMINIS

Les persones interessades de participar en aquesta convocatòria hauran d’enviar un currículum vitae
precedit per una carta de presentació explicant les motivacions per presentar-se a aquesta convocatòria i
el motiu pel qual es considera un candidat/a idoni per aquesta oferta.

Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats en el procés de selecció, les candidatures s’hauran de
presentar en el següent format:
– Una primera pàgina de carta de presentació i explicant les motivacions i perquè es considera candidat
/a òptim/a per aquesta convocatòria.
– El currículum de (màxim) dues pàgines.

Es podran sol·licitar entrevistes personals amb els candidats/es per tal d’ampliar la informació aportada.


Els CV poden ser presentats fins dijous 24 de febrer:
– Presencialment al Casal de Barri de Can Portabella,
C. Virgili 18, 08030 Barcelona Tel: 93 597 01 94
– Vía telemàtica a informacio@canportabella.cat “Assumpte: Convocatòria oferta laboral”


 

Aquesta notícia pertany a les següents categories:
Aquesta notícia té les següents etiquetes:

Altres notícies relacionades