Proposta d’usos pels terrenys de la Fabra i Coats

Proposta d’usos de l’Associació pels terrenys de la Fabra i Coats, presentada al Districte amb data 16 de novembre de 2006

El dia 2 de novembre de 2006, la Junta Directiva de l’Associació Veïnal Sant Andreu es va reunir per
estudiar la proposta del Districte de Sant Andreu sobre els terrenys de la Fabra i Coats. I per treballar
sobre les propostes que presentarà l’Associació.

Un cop estudiada la definició d’usos que planteja el Districte pels terrenys de la Fabra i Coats. La
Junta manifesta el seu total desacord- amb alguns dels usos que es pretenen donar en aquests
terrenys. Especialment pel que fa a la nau L (14280 metres quadrats, i quatre plantes) que segons diu
el Districte, catalogat com edifici d’àmbit supramunicipal per alguna institució (Conselleria), tampoc
estem d’acord en l’ús que se li pretén donar a les naus F+E (2.116 metres quadrats) que de forma
provisional el Districte vol posar-hi el Museu de vehicles històrics de TMB, que posteriorment diuen
anirà al triangle ferroviari. La Junta considera la pèrdua de 16396 metres quadrats entre les tres naus
molt perjudicial per Sant Andreu.

La Junta Directiva de l’Associació Veïnal Sant Andreu Sud pels terrenys de la Fabra i Coats proposa
mesures de política social ajustades a les necessitats actuals del barri de Sant Andreu i que les
definim en els següents punts:

  • Un centre d’atenció primària integral CAP (metges de família, pediatres especialistes).
  • Una Escala bressol.
  • Un CEIP.
  • Un lES amb cinc línies.
  • Un centre d’educació especial.

Manifestem estar d’acord amb la proposta d’ús que fa el Districte quant a la nau G 2970 metres
quadrats destinada a habitatges dotacionals de lloguer per joves, però considerem que aquesta
mesura no és suficient per a la demanda existent, per la qual cosa creiem necessària la construcció de diversos pisos de renta baixa per a gent jove amb un minin de Iloguer a deu anys i de vivenda
assistida per a gent gran, proposem que aquests habitatges es construeixin a la zona del carrer
Segre entre el carrer Parellada i el carrer de Sant Adria on ara hi ha cases baixes (okupades).

Aquesta notícia pertany a les següents categories:
Aquesta notícia té les següents etiquetes:

Altres notícies relacionades