Davant l’imposició ideològica i sense diàleg, d’un model de vida, urbanisme i mobilitat, farts que es banalitzin els greuges que aquestes actuacions ocasionen a gran part de la ciutadanía, fem front comú en defensa de l’equitat i el sentit comú, buscant equilibris entre totes les formes de fer i sentir, fugint de dogmes, veritats absolutes i superioritats morals, negant rotundament que hi hagi bons i dolents, asseverant que és immoral perjudicar la qüotidianitat d’uns per beneficiar-ne uns altres, neix la Coordinadora URBAMÒBIL que aglutina entitats veïnals i  plataformes ciutadanes de Barcelona i la seva àrea d’influència, crítiques amb la gestió urbanística i de mobilitat de l’actual consistori .

 


DECLARACIÓ URBAMÒBIL

Els sotasignants, veïns de Barcelona i zones d’ìnfluència, actuant en representació de plataformes ciutadanes i entitats veïnals relacionades amb temes urbanístics i de mobilitat de la nostra ciutat i de la seva àrea de influència, hem posat en comú la nostra intenció de defensar els drets dels veïns a ser escoltats i tinguts en compte per construir una Barcelona pròspera i capdavantera en qualitat de vida i participació democràtica.

 • La ciutat és lloc de confluència de necessitats, aspiracions i interessos dels seus habitants. Alhora, també és pol d’innovació i progrés. Una de les claus del seu èxit és la comunicació entre talents, capacitats i necessitats molt diversos, que acaben creant més que la suma de les seves parts.

Enfront d’això, i rere el parapet d’un discurs ideològic de falsa sostenibilitat mediambiental, el Govern Municipal està duent a terme, precipitadament, sense consens, i sense preveure les conseqüències futures, polítiques que afecten molt l’economia, la mobilitat i la qualitat de vida dels seus veïns, comerciants, empreses i treballadors a Barcelona i a la seva Àrea Metropolitana.

 

 • L’actual govern de la ciutat, per ignorància, mala gestió o biaix ideològic, ignora o falseja els drets de participació dels veïns i menysté opinions quan no s’arrengleren amb les seves pròpies.  Uns veïns a qui es nega la interlocució directa i la negociació i que han hagut d’empassar-se, tant sí com no, polítiques que provoquen:
  • augment de la desigualtat en l’exposició a la contaminació, traspassant-la d’uns carrers a uns altres;
  • augment dels embussos;
  • desaparició aparcament en superfície;
  • augment  del preu de l’aparcament;
  • augment de la gentrificació d’habitants
  • augment de la gentrificació de l’activitat econòmica tradicional.
  • discriminació entre veïns, perjudicant uns en benefici d’altres

 

 • Exemples concrets d’actuacions que provoquen o provocaran aquests problemes són:    la superilla del Poblenou; la implantació de restriccions a la circulació; els projectes de la superilles a Horta, a l’Esquerra de l’Eixample, a Gràcia/Grassot;  la desordenada proliferació de carrils bici; el tramvia per la Diagonal, i d’altres projectes molt contestats per molts ciutadans.

 

Davant de tot això, amb l’objectiu de defensar els nostres drets amb una veu més forta i amb la intenció d’incidir en les polítiques i actuacions que provoquen aquestes greus afectacions, diverses associacions i plataformes de veïns i/o treballadors de diferents barris de la ciutat de Barcelona i rodalies afectats per actuacions de l’Ajuntament en l’àmbit urbanístic i de la mobilitat, ens constituïm en COORDINADORA DE PLATAFORMES I ASSOCIACIONS PER UN URBANISME I MOBILITAT AFAVORIDORA DE LA QUALITAT DE VIDA I EL PROGRÉS ECONÒMIC (Urbamòbil).

Com a primera actuació instarem als partits polítics a demostrar un compromís programàtic envers les nostres reivindicacions que inclouran la participació d’entitats, i sobretot dels veïns afectats per tota actuació que relativa a la seva mobilitat o a la seva economia, en definitiva, la seva qualitat de vida, sense que mai no vagin en detriment de mesures per millorar la qualitat de l’aire i la reducció de contaminació acústica.

                                                            

                                                                            

                            

 

 


REIVINDICACIONS INICIALS ALS GRUPS MUNICIPALS

 • Reversió de la superilla PobleNou.
 • Aturada dels projectes de superilla en elaboració.
 • Abandonament del pla de les 503 superilles a BCN.
 • Potenciació bus elèctric i metro.
 • Replantejament instal·lació carrils bici sota criteris de convivència pràctica amb altres vehicles i vianants.
 • Evitar polítiques de concentració forçada  circulació en determinats carrers.
 • Evitar polítiques encaminades a dificultar la fluïdesa circulatòria mitjançant bucles o canvis de sentit sobtats.
 • Potenciació transport públic a nivell metropolità.
 • Reconnexió dels barris Sant Andreu/Sagrera amb Sant Martí/La Verneda separats per les obres de BSAV.
 • Modificar els criteris genèrics i subjectius dels distintius ambientals, establint-ne d’altres realistes sorgits de les emissions reals de cada vehicle concret
 • Inversió dels cabals públics sota criteris d’eficiència i rigor pressupostari.
 • Altres …

 

Aquesta notícia pertany a les següents categories:
Aquesta notícia té les següents etiquetes:

Altres notícies relacionades