B:SM imposat a Can Portabella

Els edificis que envolten la pç de Can Portabella han patit molt.
Deixant de banda el patiment dels residents per les vibracions, la pols i el soroll, les obres de BSAV van omplir d’esquerdes els habitatges; obres i conseqüències que encara han de tornar.

Els veïns que hi viuen han hagut de patir, també, les conseqüències d’envoltar una plaça arrecerada de mirades indiscretes, mal il·luminada i deliberadament abandonada per l’Administració del Districte; sense neteja, cap mena de manteniment, i inexistent per parcs i jardins. Portem molt temps reivindicant la dignificació de la plaça i essent ignorats pel Districte.
Malgrat totes les problemàtiques generades pel seu estat.

A finals de febrer de 2018, a petició de veïns de la zona de Pare Manyanet desesperats per la situació generada arrel de la progressiva i flagrant pèrdua d’espais per estacionar, vàrem poder reunir veïns i regidora, per parlar-ne i mirar de trobar solucions.
D’aquella reunió, i malgrat totes les propostes fetes pel veïnat, Laia Ortiz i el seu equip només van mostrar interès a tirar endavant la seva pròpia proposta: fer els tràmits necessaris perquè B:SM acceptes construir un pàrquing soterrat de pagament a la zona.

Com a resposta a les demandes veïnals és del tot insuficient, donat que exclou a tot aquell que no es pugui permetre una plaça de pàrquing de pagament, però podria solucionar l’excés de demanda d’estacionament generat ja ara per l’activitat esportiva del camp de futbol Narcís Sala, i que es veurà significativament augmentada quan el poliesportiu Camp del Ferro sigui enllestit.

Mesos després, vàrem ser informats des del Districte del fet que B:SM hi veia viabilitat, així com de que, unilateralment, havien decidit la seva ubicació sota la pç de Can Portabella.

Aquest anunci ens va provocar serioses inquietuds:

  • D’entrada, buidar un espai envoltat d’edificis que ja han patit serioses vibracions, mantingudes en el temps, al llarg d’anys; edificis que han assentat recolzant-se els uns en els altres i a la plaça; edificis, tots ells, amb els seus respectius aparcaments soterrats i, consegüentment, sense demanda veïnal de l’obra que se’ls imposa, sembla un risc i un patiment perillós, injustificat i injust.
  • Camions d’obra entrant i sortint per Josep Soldevila, l’únic vial per accedir a Sant Andreu direcció Besós, vial ja ara saturat de trànsit i congestió a conseqüència de les diferents actuacions portades a terme per l’administració pública, amb l’afegit que, la dificultat de gir d’aquests camions sortint i entrant, aturarà el transit tantes vegades al dia com la constructora ho requereixi. Una obra que s’allargarà en el temps, essent optimistes, quant?, dos?, tres?, quatre anys? Deixarà, la ja significativament malmesa qualitat de vida del veïnat d’aquesta zona d’Estadella, a l’alçada de la sola de les sabates.
  • L’emblemàtica xemeneia, commemorativa del passat fabril de Can Portabella, sobreviurà a l’agressió que li significaran les vibracions de l’obra i els pesants camions (som tots coneixedors de les conseqüències per voreres i paviment) passant-li a tocar de manera continuada i allargada en el temps?
  • Passar de tenir una plaça oblidada, malmesa i abandonada a, després de tant de temps de reivindicacions i esforços, no tenir-ne cap, sembla una provocació i una burla de mal gust.
  • No vam rebutjar d’entrada la idea d’un pàrquing soterrat de pagament, amb la mirada posada en l’objectiu que pugui absorbir el vehicle forà que estaciona, entre dues i tres hores, per un esdeveniment o entrenament esportiu; però la realitat és que, si aquest B:SM no és visible de manera clara i evident per l’usuari esporàdic d’aquests equipaments esportius, continuaran aparcant sobre les voreres de Pare Manyanet com han fet fins ara.
  • No oblidem tampoc, que la direccionalitat actual d’aquest tram de Josep Soldevila, es contraria a la definitiva, fet que en un futur, obligarà als visitants a entrar a Sant Andreu per poder accedir al B:SM, incrementant el trànsit no veïnal dins els nostres carrers.

Des del primer minut vam rebutjar aquesta ubicació, essent constructius i proposant-ne una ubicació alternativa:

El darrer tram de Pare Manyanet, sota la improvisada plaça construïda a correcuita per complir pressupostos, i sense consulta veïnal d’usos de la mateixa.
Amb un únic edifici colindant, fàcil de protegir amb un mur de contenció.
Amb sortida a un carrer prou ample per a minimitzar l’afectació de l’entrada i sortida de camions d’obra a la quotidianitat veïnal.
Visible, de forma clara i evident des de tots dos equipaments, no donant opció a excuses per estacionar sobre les voreres, ni generant la necessitat futura de voltar pels carrers de Sant Andreu per accedir-hi.

Des del primer minut hem estat ignorats, ningunejats.

Ara ens assabentem que l’encàrrec d’aquesta imposició despòtica està formalitzat. No hem tingut cap notificació al respecte, ni oficial, ni de cortesia. Cap opció a discutir i debatre els nostres arguments. En cap moment l’alternativa proposada ha estat, ni tan sols, considerada.

La indignació per tanta prepotència autoritària, per l’espectacular manca de respecte envers aquesta entitat, i el veïnat de la zona, no es pot mesurar!

#NoSomVeïnsDeSegona

 

Aquesta notícia pertany a les següents categories:
Aquesta notícia té les següents etiquetes:

Altres notícies relacionades