LA LINEA 9 DEL METRO A SANT ANDREU

El passat dia 26 de Juny es va inaugurar la línia 9 del metro (en realitat 9 i 10) des del Bon Pastor fins a La Sagrera, amb la qual cosa queden units Badalona i Santa coloma amb la resta de la xarxa de metro per La Sagrera, passant pel Bon Pastor i la zona sud del barri de Sant Andreu (11 de Setembre, Virgili, etc).

Aquest tram de metro formarà part de la línia més llarga de Barcelona (52 estacions i 43 kilòmetres de longitud) , connectarà amb totes les altres línies de metro, amb la qual cosa creiem que ens hem de felicitar per tenir una infraestructura d’aquesta magnitud al nostre barri.

Abans de res és necessari explicar una mica la història que ens ha conduït fins a aquí, avançant ja que no tot han estat flors i violes. Aquesta línia de metro és la joia del PDI 2000-2010 (Pla director d’Infraestructures 2001-2010), elaborat i aprovat per la ATM (Autoritat del Transport Metropolità), participada principalment per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat.

En el seu moment (parlem dels anys 90) era la FAVB qui estava negociant per mitjà del vicepresident (en aquell moment Andrés Naya) amb les Administracions les reivindicacions que havien en els diferents barris de Barcelona.

Es varen fer diverses manifestacions tant a Sant Andreu (propiciades principalment per les entitats del Bon Pastor), en el Carmel, i a nivell de Barcelona.

L’objectiu era que el metro arribés a tots els barris de Barcelona, facilitant d’aquesta manera la mobilitat de tots els veïns i sobretot integrant a la xarxa de transport públic moltes zones aïllades de la resta de la ciutat.

S’havia creat la ATM com eina per a evitar que un tema tan important com la mobilitat de les persones fos objecte de les lluites politiques dels partits politics.

La realitat era que malgrat les bones intencions, un dia sortia en un diari un pla de metros proposat per l’Ajuntament de Barcelona (PSC-IC-ERC), i als pocs dies era publicat un altre pla proposat per la Generalitat (CIU), evidentment tant sols se semblaven en que el metro anava sota terra, tot molt coherent.
Quan Andrés Naya va cansar-se de que totes les Administracions l’hi toregessin, va decidir convocar a les diferents Associacions amb l’objectiu que les Administracions ens expliquessin els seus plantejaments directament. Es van realitzar diverses reunions entre nosaltres, es van centrar els objectius, i a continuació van haver diverses reunions amb l’Ajuntament, Generalitat i ATM en les quals l’Andrés ja no estava sol i a les Administracions no els va ser tan fàcil sortir a torejar.

Per la nostra banda varem decidir col·laborar més intensament amb la gent del Bon Pastor, que eren els que més directament estaven reivindicant el metro, donat el seu mes gran aïllament de la resta de la ciutat.

El plantejament que havia era reivindicar el metro sense especificar amb quina línia.

Es va constituir una Plataforma en la qual estava l’AVV Sant Andreu Sud, les diferents entitats del Bon Pastor amb l’AVV Bon Pastor al capdavant, i Associacions de Badalona, que era on es creia que havia d’arribar el metro per raons de mobilitat, varem decidir concretar les reivindicacions, es va reivindicar una línia de metro que unís Badalona amb La Sagrera, passant pel Bon Pastor i Sant Andreu Sud.

La resposta inicial de la ATM, (dirigida per Francesc Ventura) va ser de que els estudis de mobilitat que havien realitzat indicaven que era prioritària la connexió amb Santa Coloma, després de la sorpresa inicial varem decidir continuar reivindicant la connexió amb Badalona.

Després de diverses reunions ens presentaren un pla en el que el metro es bifurcaria i arribaria tant a Badalona com a Santa Coloma per un extrem i fins a la Zona Franca per l’altre (la prolongació fins a l’Aeroport va ser posterior), evitant passar per Pça Catalunya i connectant amb totes les altres línies de metro.

Evidentment el plantejament va ser aprovat per tots, i en les diferents assemblees que es van realitzar en els diferents barris es va estar d’acord.

L’objectiu del PDI 2000-2010 és que tot el món tingui en els seus desplaçaments una parada de metro, tant a l’inicií com al final del seu recorregut, a menys de 500 m i pugui realitzar el desplaçament amb un màxim de dos transbordaments.

Amb la creació de la Lina 9 i les prolongacions d’altres, es complien els objectius.

Fins a aquí la petita història de la definició de la línia 9.

El PDI era per al període 2000-2010, es va assegurar que la línia 9 estaria en funcionament a l’any 2004……

La Generalitat (CIU) va decidir construir al marge de la ATM la línia 11 fins a Ciutat Meridiana i la prolongació de la línia 5 (El Carmel), amb el resultat que tots coneixem.

A partir dels fets del Carmel, a l’Assemblea de la FAVB es va aprovar una resolució en la qual es demanava que per a tota obra pública nova que es realitzés, es constituïssin comissions de seguiment per part de les Associacions de Veïns, que tinguéssim un tècnic independent de l’Administració, així com que tot el procés fos transparent.

Es va començar a construir el metro des de Badalona i Santa Coloma cap a Barcelona i quan la tuneladora estava al Bon Pastor es va descobrir que un edifici sota el qual havia de passar el metro a 30 m de profunditat, tenia pilars de 32 m (en els plànols de l’edifici consten de 17 m), ho van descobrir quan van tocar un pilar en una perforació.

Des de l’Associació vam decidir exigir la constitució de la comissió de seguiment, i tenir un tècnic (Lluis Moya) que ens assessorés i controlés tot el procés, tot i que no fos una obra nova, sinó que ja s’estava realitzant.

Després de moltes reunions, i de tallar el carrer, això es va materialitzar.

El procés no ha estat fàcil, es va variar el recorregut per això es van fer una gran quantitat de sondejos i georadars per a conèixer exactament la profunditat de les fonamentacions existents (independentment del que diguessin els plànols), es van realitzar peritatges previs a l’inicií dels treballs i es va aconseguir que s’enviessin als veïns un informe de reconeixements dels danys causats abans d’aquest nou procés.

Hem tingut molt temps el barri de potes enlaire (alguns amb pous de compensació davant de les seves cases), s’han produït danys (que han reparat, si bé en alguns casos els veïns no han estat d’acord ) i molta, molta brutícia.

També és just dir que hi ha hagut reclamacions sobre edificis del carrer Gran de Sant Andreu, “una miqueta” allunyats del recorregut del metro, que evidentment van ser desestimades per l’Administració.

Es va corregir la manera inicial de fer les coses i a dia d’avui diríem que s’actua d’una forma molt més transparent i l’accés dels veïns als responsables de l’obra és bastant fluid.

Ha arribat l’hora d’engegar el metro a Sant Andreu, i s’han detectat vibracions, per el que es va realitzar una Assemblea amb els veïns per a conèixer l’àmbit real del problema.

Varem fer la queixa a la Generalitat i ens vam reunir amb ells (el 23/6) després que realitzessin mesuraments testa una casa de la carrer Virgili.

Obres Públiques ha reconegut el problema, encara que afirmen que les vibracions estan dintre de la normativa vigent, han trobat un rail (que canviaran) amb desperfectes, el que els inclina a pensar que és la causa del problema. En qualsevol cas s’han compromès a donar una solució al tema, el que evidentment haurem de seguir.

Posteriorment el dia 25 va haver altra Assemblea amb els veïns per informar del tractat. Esperem que quan aquesta revista surti al carrer ja estigui solucionat el problema, i es pugui tornar a la vida normal ( amb permís de l’AVE).

Tot aquell que vulgui consultar les actes de la Comissió de seguiment, ho pot fer entrant en la web de l’Associació (www.santandreusud.com)

Aquesta notícia pertany a les següents categories:
Aquesta notícia té les següents etiquetes:

Altres notícies relacionades