Parc del Camí Comtal

Avantprojecte del Parc del Camí Comtal/Parc Lineal

El Parc del Camí Comtal pretén donar alè a la tribulada ciutat de Cerdà, en introduir una nova transversal verda de ritme SLOW o lent com a contrapunt a la frenètica activitat urbana representada
per l’altra diagonal. A més és un camí amb fites en el que els paisatges, arquitectures, història i la
instal·lació de fonts d’aigua enriqueixen el seu recorregut i retren memòria a l’antic Rec Comtal que
d’antuvi aportava el recurs natural de l’aigua a la ciutat.

Aquesta notícia pertany a les següents categories:
Aquesta notícia té les següents etiquetes:

Altres notícies relacionades